Είμαστε εδώ για κάθε ανάγκη διακόσμισης και διαρύθμισης του χώρου σας.

  • 2311291925 , 6979790798
  • Π. Παπαγεωργίου 12, Θεσσαλονίκη 54635
  • info@ediakosmisi.gr
3-40-575-0448

Ριχτάρι 150Χ180

Κωδ. 3-40-575-0448 €31.00

3-40-575-0451

Ριχτάρι 150Χ180

Κωδ. 3-40-575-0451 €31.00

3-40-208-0093

Ριχτάρι 130X150

Κωδ. 3-40-208-0093 €64.00

3-40-208-0094

Ριχτάρι 130X150

Κωδ. 3-40-208-0094 €64.00

874-00-017

ΡΙΧΤΑΡΙ Samir ΜΠΕΖ 180*240

Κωδ. 874-00-017 €29.60

874-00-018

ΡΙΧΤΑΡΙ Samir ΜΠΕΖ 180*300

Κωδ. 874-00-018 €37.60

874-00-019

ΡΙΧΤΑΡΙ Samir ΚΑΦΕ 180*240

Κωδ. 874-00-019 €29.60

874-00-020

ΡΙΧΤΑΡΙ Samir ΚΑΦΕ 180*300

Κωδ. 874-00-020 €37.60

874-00-021

ΡΙΧΤΑΡΙ Samir ΓΚΡΙ 180*240

Κωδ. 874-00-021 €29.60

874-00-022

ΡΙΧΤΑΡΙ Samir ΓΚΡΙ 180*300

Κωδ. 874-00-022 €37.60

874-00-027

ΡΙΧΤΑΡΙ Chufran ΚΑΦΕ 180*240

Κωδ. 874-00-027 €29.60

874-00-028

ΡΙΧΤΑΡΙ Chufran ΚΑΦΕ 180*300

Κωδ. 874-00-028 €37.60

874-00-029

ΡΙΧΤΑΡΙ Chufran ΜΠΕΖ 180*240

Κωδ. 874-00-029 €29.60

874-00-030

ΡΙΧΤΑΡΙ Chufran ΜΠΕΖ 180*300

Κωδ. 874-00-030 €37.60

874-00-031

ΡΙΧΤΑΡΙ Chufran ΓΚΡΙ 180*240

Κωδ. 874-00-031 €29.60

874-00-032

ΡΙΧΤΑΡΙ Chufran ΓΚΡΙ 180*300

Κωδ. 874-00-032 €37.60

874-00-034

ΡΙΧΤΑΡΙ Heydar ΚΑΦΕ 180*300

Κωδ. 874-00-034 €37.60

874-00-035

ΡΙΧΤΑΡΙ Heydar ΓΚΡΙ 180*240

Κωδ. 874-00-035 €29.70

874-00-036

ΡΙΧΤΑΡΙ Heydar ΓΚΡΙ 180*300

Κωδ. 874-00-036 €37.60

3-40-575-0414

Ριχτάρι 150Χ180

Κωδ. 3-40-575-0414 €44.00

3-40-575-0418

Ριχτάρι 150Χ180

Κωδ. 3-40-575-0418 €48.00

874-121-045

ΡΙΧΤΑΡΙ "Crown" ΚΑΦΕ 180*240

Κωδ. 874-121-045 €36.00

3-40-575-0420

Ριχτάρι 150Χ180

Κωδ. 3-40-575-0420 €48.00

3-40-575-0423

Ριχτάρι 150Χ180

Κωδ. 3-40-575-0423 €94.00

3-40-508-0008

Ριχτάρι 120X160

Κωδ. 3-40-508-0008 €46.00

3-40-508-0007

Ριχτάρι 180X230

Κωδ. 3-40-508-0007 €68.00

3-40-575-0457

Ριχτάρι 150Χ180

Κωδ. 3-40-575-0457 €36.00

925-91-031

ΡΙΧΤΑΡΙ ΓΚΡΙ-ΜΠΛΕ 170*230

Κωδ. 925-91-031 €17.00

3-40-208-0100

Ριχτάρι 140X160

Κωδ. 3-40-208-0100 €78.00

925-91-032

ΡΙΧΤΑΡΙ ΓΚΡΙ-ΜΠΛΕ 170*270

Κωδ. 925-91-032 €19.90

3-40-575-0460

Ριχτάρι 150Χ180

Κωδ. 3-40-575-0460 €30.00

874-92-005

ΡΙΧΤΑΡΙ Olivia ΚΑΦΕ 180*240

Κωδ. 874-92-005 €36.70

874-92-006

ΡΙΧΤΑΡΙ Olivia ΚΑΦΕ 180*300

Κωδ. 874-92-006 €44.60

3-40-575-0448

Ριχτάρι 150Χ180

Κωδ. 3-40-575-0448 €31.00

Ριχτάρι 150Χ180

3-40-575-0451

Ριχτάρι 150Χ180

Κωδ. 3-40-575-0451 €31.00

Ριχτάρι 150Χ180

3-40-208-0093

Ριχτάρι 130X150

Κωδ. 3-40-208-0093 €64.00

Ριχτάρι 130X150

3-40-208-0094

Ριχτάρι 130X150

Κωδ. 3-40-208-0094 €64.00

Ριχτάρι 130X150

874-00-017

ΡΙΧΤΑΡΙ Samir ΜΠΕΖ 180*240

Κωδ. 874-00-017 €29.60

874-00-018

ΡΙΧΤΑΡΙ Samir ΜΠΕΖ 180*300

Κωδ. 874-00-018 €37.60

874-00-019

ΡΙΧΤΑΡΙ Samir ΚΑΦΕ 180*240

Κωδ. 874-00-019 €29.60

874-00-020

ΡΙΧΤΑΡΙ Samir ΚΑΦΕ 180*300

Κωδ. 874-00-020 €37.60

874-00-021

ΡΙΧΤΑΡΙ Samir ΓΚΡΙ 180*240

Κωδ. 874-00-021 €29.60

874-00-022

ΡΙΧΤΑΡΙ Samir ΓΚΡΙ 180*300

Κωδ. 874-00-022 €37.60

874-00-027

ΡΙΧΤΑΡΙ Chufran ΚΑΦΕ 180*240

Κωδ. 874-00-027 €29.60

874-00-028

ΡΙΧΤΑΡΙ Chufran ΚΑΦΕ 180*300

Κωδ. 874-00-028 €37.60

874-00-029

ΡΙΧΤΑΡΙ Chufran ΜΠΕΖ 180*240

Κωδ. 874-00-029 €29.60

874-00-030

ΡΙΧΤΑΡΙ Chufran ΜΠΕΖ 180*300

Κωδ. 874-00-030 €37.60

874-00-031

ΡΙΧΤΑΡΙ Chufran ΓΚΡΙ 180*240

Κωδ. 874-00-031 €29.60

874-00-032

ΡΙΧΤΑΡΙ Chufran ΓΚΡΙ 180*300

Κωδ. 874-00-032 €37.60

874-00-034

ΡΙΧΤΑΡΙ Heydar ΚΑΦΕ 180*300

Κωδ. 874-00-034 €37.60

874-00-035

ΡΙΧΤΑΡΙ Heydar ΓΚΡΙ 180*240

Κωδ. 874-00-035 €29.70

874-00-036

ΡΙΧΤΑΡΙ Heydar ΓΚΡΙ 180*300

Κωδ. 874-00-036 €37.60

3-40-575-0414

Ριχτάρι 150Χ180

Κωδ. 3-40-575-0414 €44.00

Ριχτάρι 150Χ180

3-40-575-0418

Ριχτάρι 150Χ180

Κωδ. 3-40-575-0418 €48.00

Ριχτάρι 150Χ180

874-121-045

ΡΙΧΤΑΡΙ "Crown" ΚΑΦΕ 180*240

Κωδ. 874-121-045 €36.00

3-40-575-0420

Ριχτάρι 150Χ180

Κωδ. 3-40-575-0420 €48.00

Ριχτάρι 150Χ180

3-40-575-0423

Ριχτάρι 150Χ180

Κωδ. 3-40-575-0423 €94.00

Ριχτάρι 150Χ180

3-40-508-0008

Ριχτάρι 120X160

Κωδ. 3-40-508-0008 €46.00

Ριχτάρι 120X160

3-40-508-0007

Ριχτάρι 180X230

Κωδ. 3-40-508-0007 €68.00

Ριχτάρι 180X230

3-40-575-0457

Ριχτάρι 150Χ180

Κωδ. 3-40-575-0457 €36.00

Ριχτάρι 150Χ180

925-91-031

ΡΙΧΤΑΡΙ ΓΚΡΙ-ΜΠΛΕ 170*230

Κωδ. 925-91-031 €17.00

3-40-208-0100

Ριχτάρι 140X160

Κωδ. 3-40-208-0100 €78.00

Ριχτάρι 140X160

925-91-032

ΡΙΧΤΑΡΙ ΓΚΡΙ-ΜΠΛΕ 170*270

Κωδ. 925-91-032 €19.90

3-40-575-0460

Ριχτάρι 150Χ180

Κωδ. 3-40-575-0460 €30.00

Ριχτάρι 150Χ180

874-92-005

ΡΙΧΤΑΡΙ Olivia ΚΑΦΕ 180*240

Κωδ. 874-92-005 €36.70

874-92-006

ΡΙΧΤΑΡΙ Olivia ΚΑΦΕ 180*300

Κωδ. 874-92-006 €44.60