Είμαστε εδώ για κάθε ανάγκη διακόσμισης και διαρύθμισης του χώρου σας.

  • 2311291925 , 6979790798
  • Π. Παπαγεωργίου 12, Θεσσαλονίκη 54635
  • info@ediakosmisi.gr
3-70-156-0054

Φανάρι Σετ Των 3

Κωδ. 3-70-156-0054 €230.00

3-70-661-0013

Φανάρι Σετ Των 3

Κωδ. 3-70-661-0013 €100.00

3-70-740-0014

Φανάρι Σετ Των 2

Κωδ. 3-70-740-0014 €64.00

3-70-960-0053

Φανάρι Σετ Των 2

Κωδ. 3-70-960-0053 €198.00

3-70-661-0014

Φανάρι Σετ Των 3

Κωδ. 3-70-661-0014 €90.00

373-91-781

ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΦΕ 22εκ 029

Κωδ. 373-91-781 €19.40

373-91-783

ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΦΕ 25εκ 028

Κωδ. 373-91-783 €25.00

373-91-784

ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΦΕ 25εκ 027

Κωδ. 373-91-784 €22.30

3-70-531-0049

Φανάρι

Κωδ. 3-70-531-0049 €23.00

3-70-661-0016

Φανάρι

Κωδ. 3-70-661-0016 €32.40

3-70-617-0003

Φανάρι

Κωδ. 3-70-617-0003 €21.00

342-13-310

ΦΑΝΑΡΙ 25*25*50 ΞΥΛΟ ΜΕΤΑΛΟ

Κωδ. 342-13-310 €52.60

3-70-823-0250

Φανάρι

Κωδ. 3-70-823-0250 €21.00

3-70-319-0002

Φανάρι Σετ Των 2

Κωδ. 3-70-319-0002 €84.00

3-70-153-0035

Φανάρι

Κωδ. 3-70-153-0035 €62.00

3-70-661-0017

Φανάρι

Κωδ. 3-70-661-0017 €41.40

3-70-669-0024

Φανάρι

Κωδ. 3-70-669-0024 €35.00

3-70-669-0025

Φανάρι

Κωδ. 3-70-669-0025 €32.00

3-70-617-0001

Φανάρι

Κωδ. 3-70-617-0001 €22.00

3-70-913-0056

Φανάρι Σετ Των 3

Κωδ. 3-70-913-0056 €168.00

3-70-617-0004

Φανάρι

Κωδ. 3-70-617-0004 €22.00

3-70-661-0019

Φανάρι

Κωδ. 3-70-661-0019 €36.00

3-70-232-0018

Φανάρι Μεταλλικό

Κωδ. 3-70-232-0018 €47.00

3-70-661-0020

Φανάρι

Κωδ. 3-70-661-0020 €46.00

3-70-617-0008

Φανάρι

Κωδ. 3-70-617-0008 €22.00

3-70-812-0167

Μεταλλικό Φανάρι

Κωδ. 3-70-812-0167 €26.00

3-70-388-0371

Φανάρι Αλουμινίου

Κωδ. 3-70-388-0371 €114.00

3-70-906-0061

Φανάρι

Κωδ. 3-70-906-0061 €38.00

3-70-633-0015

Φανάρι

Κωδ. 3-70-633-0015 €26.00

3-70-156-0054

Φανάρι Σετ Των 3

Κωδ. 3-70-156-0054 €230.00

Φανάρι Σετ Των 3

3-70-661-0013

Φανάρι Σετ Των 3

Κωδ. 3-70-661-0013 €100.00

Φανάρι Σετ Των 3

3-70-740-0014

Φανάρι Σετ Των 2

Κωδ. 3-70-740-0014 €64.00

Φανάρι Σετ Των 2

3-70-960-0053

Φανάρι Σετ Των 2

Κωδ. 3-70-960-0053 €198.00

Φανάρι Σετ Των 2

3-70-661-0014

Φανάρι Σετ Των 3

Κωδ. 3-70-661-0014 €90.00

Φανάρι Σετ Των 3

373-91-781

ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΦΕ 22εκ 029

Κωδ. 373-91-781 €19.40

373-91-783

ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΦΕ 25εκ 028

Κωδ. 373-91-783 €25.00

373-91-784

ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΦΕ 25εκ 027

Κωδ. 373-91-784 €22.30

3-70-531-0049

Φανάρι

Κωδ. 3-70-531-0049 €23.00

Φανάρι

3-70-661-0016

Φανάρι

Κωδ. 3-70-661-0016 €32.40

Φανάρι

3-70-617-0003

Φανάρι

Κωδ. 3-70-617-0003 €21.00

Φανάρι

342-13-310

ΦΑΝΑΡΙ 25*25*50 ΞΥΛΟ ΜΕΤΑΛΟ

Κωδ. 342-13-310 €52.60

3-70-823-0250

Φανάρι

Κωδ. 3-70-823-0250 €21.00

Φανάρι

3-70-319-0002

Φανάρι Σετ Των 2

Κωδ. 3-70-319-0002 €84.00

Φανάρι Σετ Των 2

3-70-153-0035

Φανάρι

Κωδ. 3-70-153-0035 €62.00

Φανάρι

3-70-661-0017

Φανάρι

Κωδ. 3-70-661-0017 €41.40

Φανάρι

3-70-669-0024

Φανάρι

Κωδ. 3-70-669-0024 €35.00

Φανάρι

3-70-669-0025

Φανάρι

Κωδ. 3-70-669-0025 €32.00

Φανάρι

3-70-617-0001

Φανάρι

Κωδ. 3-70-617-0001 €22.00

Φανάρι

3-70-913-0056

Φανάρι Σετ Των 3

Κωδ. 3-70-913-0056 €168.00

Φανάρι Σετ Των 3

3-70-617-0004

Φανάρι

Κωδ. 3-70-617-0004 €22.00

Φανάρι

3-70-661-0019

Φανάρι

Κωδ. 3-70-661-0019 €36.00

Φανάρι

3-70-232-0018

Φανάρι Μεταλλικό

Κωδ. 3-70-232-0018 €47.00

Φανάρι Μεταλλικό

3-70-661-0020

Φανάρι

Κωδ. 3-70-661-0020 €46.00

Φανάρι

3-70-617-0008

Φανάρι

Κωδ. 3-70-617-0008 €22.00

Φανάρι

3-70-812-0167

Μεταλλικό Φανάρι

Κωδ. 3-70-812-0167 €26.00

Μεταλλικό Φανάρι

3-70-388-0371

Φανάρι Αλουμινίου

Κωδ. 3-70-388-0371 €114.00

Φανάρι Αλουμινίου

3-70-906-0061

Φανάρι

Κωδ. 3-70-906-0061 €38.00

Φανάρι

3-70-633-0015

Φανάρι

Κωδ. 3-70-633-0015 €26.00

Φανάρι