Είμαστε εδώ για κάθε ανάγκη διακόσμισης και διαρύθμισης του χώρου σας.

  • 2311291925 , 6979790798
  • Π. Παπαγεωργίου 12, Θεσσαλονίκη 54635
  • info@ediakosmisi.gr
3-70-447-0139

Βάζο

Κωδ. 3-70-447-0139 €37.00

3-70-388-0347

Βάζο Αλουμινίου

Κωδ. 3-70-388-0347 €39.00

3-70-388-0348

Βάζο Αλουμινίου

Κωδ. 3-70-388-0348 €54.00

3-70-579-0049

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-579-0049 €30.00

3-70-993-0025

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-993-0025 €58.00

3-70-526-0003

Βάζο

Κωδ. 3-70-526-0003 €34.00

3-70-266-0012

Κεραμική Πιατέλα

Κωδ. 3-70-266-0012 €22.40

3-70-134-0003

Πιατέλα Αλουμινίου

Κωδ. 3-70-134-0003 €54.00

3-70-447-0141

Βάζο

Κωδ. 3-70-447-0141 €22.40

3-70-579-0050

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-579-0050 €44.00

3-70-447-0142

Βάζο

Κωδ. 3-70-447-0142 €35.00

3-70-447-0143

Βάζο

Κωδ. 3-70-447-0143 €39.00

3-70-685-0222

ΠΙΑΤΕΛΑ

Κωδ. 3-70-685-0222 €22.00

3-70-579-0051

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-579-0051 €34.00

3-70-507-0301

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-507-0301 €21.60

3-70-447-0144

Βάζο

Κωδ. 3-70-447-0144 €35.00

3-70-388-0362

Κηροπήγιο Αλουμινίου

Κωδ. 3-70-388-0362 €42.00

3-70-151-0221

Πιατέλα Με Πόδι

Κωδ. 3-70-151-0221 €26.00

3-70-685-0127

Κεραμική Πιατέλα

Κωδ. 3-70-685-0127 €21.60

3-70-388-0363

Βάζο Αλουμινίου

Κωδ. 3-70-388-0363 €40.00

3-70-932-0120

Πιατέλα Polyresin

Κωδ. 3-70-932-0120 €37.00

3-70-579-0052

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-579-0052 €48.00

3-70-579-0061

Βάζο

Κωδ. 3-70-579-0061 €126.00

3-70-388-0365

Βάζο Αλουμινίου

Κωδ. 3-70-388-0365 €25.00

3-70-388-0380

Βάζο

Κωδ. 3-70-388-0380 €70.00

3-70-579-0065

Βάζο

Κωδ. 3-70-579-0065 €86.00

3-70-151-0202

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-151-0202 €49.80

3-70-993-0024

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-993-0024 €44.00

3-70-526-0007

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-526-0007 €25.00

3-70-564-0057

Πιατέλα Σετ Των 2

Κωδ. 3-70-564-0057 €68.00

3-70-277-0027

Γυάλινη Πιατέλα

Κωδ. 3-70-277-0027 €64.00

3-70-233-0026

Μπωλ Με Πόδι

Κωδ. 3-70-233-0026 €28.00

3-70-685-0219

ΠΙΑΤΕΛΑ

Κωδ. 3-70-685-0219 €21.00

3-70-579-0066

Βάζο

Κωδ. 3-70-579-0066 €49.00

3-70-110-0018

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-110-0018 €27.00

3-70-579-0054

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-579-0054 €28.00

3-70-564-0063

Πιατέλα Σετ Των 2

Κωδ. 3-70-564-0063 €50.00

3-70-564-0064

Πιατέλα Σετ Των 2

Κωδ. 3-70-564-0064 €56.00

3-70-579-0055

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-579-0055 €40.00

3-70-480-0037

Βάζο

Κωδ. 3-70-480-0037 €28.00

3-70-447-0139

Βάζο

Κωδ. 3-70-447-0139 €37.00

Βάζο

3-70-388-0347

Βάζο Αλουμινίου

Κωδ. 3-70-388-0347 €39.00

Βάζο Αλουμινίου

3-70-388-0348

Βάζο Αλουμινίου

Κωδ. 3-70-388-0348 €54.00

Βάζο Αλουμινίου

3-70-579-0049

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-579-0049 €30.00

Πιατέλα

3-70-993-0025

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-993-0025 €58.00

Πιατέλα

3-70-526-0003

Βάζο

Κωδ. 3-70-526-0003 €34.00

Βάζο

3-70-266-0012

Κεραμική Πιατέλα

Κωδ. 3-70-266-0012 €22.40

Κεραμική Πιατέλα

3-70-134-0003

Πιατέλα Αλουμινίου

Κωδ. 3-70-134-0003 €54.00

Πιατέλα Αλουμινίου

3-70-447-0141

Βάζο

Κωδ. 3-70-447-0141 €22.40

Βάζο

3-70-579-0050

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-579-0050 €44.00

Πιατέλα

3-70-447-0142

Βάζο

Κωδ. 3-70-447-0142 €35.00

Βάζο

3-70-447-0143

Βάζο

Κωδ. 3-70-447-0143 €39.00

Βάζο

3-70-685-0222

ΠΙΑΤΕΛΑ

Κωδ. 3-70-685-0222 €22.00

ΠΙΑΤΕΛΑ

3-70-579-0051

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-579-0051 €34.00

Πιατέλα

3-70-507-0301

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-507-0301 €21.60

Πιατέλα

3-70-447-0144

Βάζο

Κωδ. 3-70-447-0144 €35.00

Βάζο

3-70-388-0362

Κηροπήγιο Αλουμινίου

Κωδ. 3-70-388-0362 €42.00

Κηροπήγιο Αλουμινίου

3-70-151-0221

Πιατέλα Με Πόδι

Κωδ. 3-70-151-0221 €26.00

Πιατέλα Με Πόδι

3-70-685-0127

Κεραμική Πιατέλα

Κωδ. 3-70-685-0127 €21.60

Κεραμική Πιατέλα

3-70-388-0363

Βάζο Αλουμινίου

Κωδ. 3-70-388-0363 €40.00

Βάζο Αλουμινίου

3-70-932-0120

Πιατέλα Polyresin

Κωδ. 3-70-932-0120 €37.00

Πιατέλα Polyresin

3-70-579-0052

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-579-0052 €48.00

Πιατέλα

3-70-579-0061

Βάζο

Κωδ. 3-70-579-0061 €126.00

Βάζο

3-70-388-0365

Βάζο Αλουμινίου

Κωδ. 3-70-388-0365 €25.00

Βάζο Αλουμινίου

3-70-388-0380

Βάζο

Κωδ. 3-70-388-0380 €70.00

Βάζο

3-70-579-0065

Βάζο

Κωδ. 3-70-579-0065 €86.00

Βάζο

3-70-151-0202

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-151-0202 €49.80

Πιατέλα

3-70-993-0024

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-993-0024 €44.00

Πιατέλα

3-70-526-0007

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-526-0007 €25.00

Πιατέλα

3-70-564-0057

Πιατέλα Σετ Των 2

Κωδ. 3-70-564-0057 €68.00

Πιατέλα Σετ Των 2

3-70-277-0027

Γυάλινη Πιατέλα

Κωδ. 3-70-277-0027 €64.00

Γυάλινη Πιατέλα

3-70-233-0026

Μπωλ Με Πόδι

Κωδ. 3-70-233-0026 €28.00

Μπωλ Με Πόδι

3-70-685-0219

ΠΙΑΤΕΛΑ

Κωδ. 3-70-685-0219 €21.00

ΠΙΑΤΕΛΑ

3-70-579-0066

Βάζο

Κωδ. 3-70-579-0066 €49.00

Βάζο

3-70-110-0018

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-110-0018 €27.00

Πιατέλα

3-70-579-0054

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-579-0054 €28.00

Πιατέλα

3-70-564-0063

Πιατέλα Σετ Των 2

Κωδ. 3-70-564-0063 €50.00

Πιατέλα Σετ Των 2

3-70-564-0064

Πιατέλα Σετ Των 2

Κωδ. 3-70-564-0064 €56.00

Πιατέλα Σετ Των 2

3-70-579-0055

Πιατέλα

Κωδ. 3-70-579-0055 €40.00

Πιατέλα

3-70-480-0037

Βάζο

Κωδ. 3-70-480-0037 €28.00

Βάζο