Είμαστε εδώ για κάθε ανάγκη διακόσμισης και διαρύθμισης του χώρου σας.

  • 2311291925 , 6979790798
  • Π. Παπαγεωργίου 12, Θεσσαλονίκη 54635
  • info@ediakosmisi.gr
3-95-290-0030

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-290-0030 €52.00

3-95-605-0001

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-605-0001 €96.00

3-95-297-0017

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-297-0017 €65.00

3-95-605-0002

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-605-0002 €76.00

3-95-171-0022

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-171-0022 €220.00

3-95-576-0005

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-576-0005 €31.00

3-95-290-0032

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-290-0032 €20.00

3-95-058-0060

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-058-0060 €27.00

3-95-058-0058

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-058-0058 €27.00

3-95-666-0003

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-666-0003 €60.00

3-95-666-0004

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-666-0004 €60.00

3-95-202-0032

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-202-0032 €22.00

3-95-261-0132

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-261-0132 €188.00

3-95-576-0004

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-576-0004 €32.00

3-95-171-0021

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-171-0021 €184.00

3-95-480-0010

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-480-0010 €32.00

3-95-171-0019

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-171-0019 €98.00

3-95-171-0020

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-171-0020 €338.00

3-95-605-0016

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-605-0016 €96.00

3-95-171-0016

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-171-0016 €124.00

3-95-956-0014

Καθρέπτης Τοίχου Σετ Των 2

Κωδ. 3-95-956-0014 €21.40

3-95-297-0027

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-297-0027 €65.00

3-95-261-0148

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-261-0148 €52.00

3-95-290-0005

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-290-0005 €36.60

3-95-261-0150

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-261-0150 €100.00

3-95-171-0017

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-171-0017 €270.00

3-95-480-0012

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-480-0012 €44.00

3-95-171-0018

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-171-0018 €200.00

3-95-058-0022

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-058-0022 €26.00

3-95-297-0023

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-297-0023 €194.00

6-95-147-0001

Επιτραπέζιος Καθρέπτης

Κωδ. 6-95-147-0001 €48.00

3-95-576-0007

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-576-0007 €22.00

3-95-823-0003

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-823-0003 €80.00

4-95-727-0004

Καθρέπτης Τοίχου Ψάρι

Κωδ. 4-95-727-0004 €58.00

3-95-576-0006

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-576-0006 €31.00

3-95-297-0013

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-297-0013 €80.00

7-95-200-0001

Ξύλινος Καθρέπτης

Κωδ. 7-95-200-0001 €198.00

3-95-641-0152

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-641-0152 €290.00

3-95-297-0035

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-297-0035 €254.00

3-95-290-0030

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-290-0030 €52.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-605-0001

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-605-0001 €96.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-297-0017

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-297-0017 €65.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-605-0002

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-605-0002 €76.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-171-0022

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-171-0022 €220.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-576-0005

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-576-0005 €31.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-290-0032

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-290-0032 €20.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-058-0060

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-058-0060 €27.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-058-0058

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-058-0058 €27.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-666-0003

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-666-0003 €60.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-666-0004

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-666-0004 €60.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-202-0032

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-202-0032 €22.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-261-0132

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-261-0132 €188.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-576-0004

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-576-0004 €32.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-171-0021

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-171-0021 €184.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-480-0010

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-480-0010 €32.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-171-0019

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-171-0019 €98.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-171-0020

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-171-0020 €338.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-605-0016

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-605-0016 €96.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-171-0016

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-171-0016 €124.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-956-0014

Καθρέπτης Τοίχου Σετ Των 2

Κωδ. 3-95-956-0014 €21.40

Καθρέπτης Τοίχου Σετ Των 2

3-95-297-0027

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-297-0027 €65.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-261-0148

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-261-0148 €52.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-290-0005

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-290-0005 €36.60

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-261-0150

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-261-0150 €100.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-171-0017

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-171-0017 €270.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-480-0012

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-480-0012 €44.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-171-0018

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-171-0018 €200.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-058-0022

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-058-0022 €26.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-297-0023

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-297-0023 €194.00

Καθρέπτης Τοίχου

6-95-147-0001

Επιτραπέζιος Καθρέπτης

Κωδ. 6-95-147-0001 €48.00

Επιτραπέζιος Καθρέπτης

3-95-576-0007

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-576-0007 €22.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-823-0003

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-823-0003 €80.00

Καθρέπτης Τοίχου

4-95-727-0004

Καθρέπτης Τοίχου Ψάρι

Κωδ. 4-95-727-0004 €58.00

Καθρέπτης Τοίχου Ψάρι

3-95-576-0006

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-576-0006 €31.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-297-0013

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-297-0013 €80.00

Καθρέπτης Τοίχου

7-95-200-0001

Ξύλινος Καθρέπτης

Κωδ. 7-95-200-0001 €198.00

Ξύλινος Καθρέπτης

3-95-641-0087

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ/ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΞΥΛΙΝΟΣ MΠΕΖ 64Χ5X94

3-95-641-0152

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-641-0152 €290.00

Καθρέπτης Τοίχου

3-95-297-0035

Καθρέπτης Τοίχου

Κωδ. 3-95-297-0035 €254.00

Καθρέπτης Τοίχου