Είμαστε εδώ για κάθε ανάγκη διακόσμισης και διαρύθμισης του χώρου σας.

  • 2311291925 , 6979790798
  • Π. Παπαγεωργίου 12, Θεσσαλονίκη 54635
  • info@ediakosmisi.gr
3-50-552-0004

Καρέκλα

Κωδ. 3-50-552-0004 €270.00

3-50-224-0008

Βελούδινη Καρέκλα

Κωδ. 3-50-224-0008 €190.00

3-50-644-0021

Καρέκλα Μπάρ

Κωδ. 3-50-644-0021 €130.00

3-50-644-0022

Καρέκλα Μπάρ

Κωδ. 3-50-644-0022 €130.00

3-50-563-0021

Καρέκλα Ραττάν

Κωδ. 3-50-563-0021 €170.00

3-50-644-0023

Καρέκλα Μπάρ

Κωδ. 3-50-644-0023 €130.00

3-50-644-0024

Καρέκλα Μπάρ

Κωδ. 3-50-644-0024 €130.00

3-50-563-0017

Καρέκλα Ραττάν

Κωδ. 3-50-563-0017 €198.00

3-50-644-0025

Καρέκλα Μπάρ

Κωδ. 3-50-644-0025 €122.00

3-50-492-0001

Καρέκλα

Κωδ. 3-50-492-0001 €170.00

3-50-651-0010

Καρέκλα

Κωδ. 3-50-651-0010 €43.80

3-50-585-0016

Πολυθρονάκι

Κωδ. 3-50-585-0016 €210.00

3-50-585-0017

Πολυθρονάκι

Κωδ. 3-50-585-0017 €210.00

3-50-941-0002

Καρέκλα

Κωδ. 3-50-941-0002 €280.00

3-50-597-0063

Ξύλινη Καρέκλα Τροχήλατη

Κωδ. 3-50-597-0063 €198.00

3-50-941-0003

Καρέκλα

Κωδ. 3-50-941-0003 €280.00

3-50-597-0067

Καρέκλα

Κωδ. 3-50-597-0067 €120.00

3-50-597-0068

Καρέκλα

Κωδ. 3-50-597-0068 €120.00

6-50-592-0007

Καρέκλα Γραφείου

Κωδ. 6-50-592-0007 €41.80

3-50-597-0069

Καρέκλα

Κωδ. 3-50-597-0069 €118.00

6-50-592-0005

Καρέκλα Γραφείου

Κωδ. 6-50-592-0005 €41.80

3-50-597-0070

Καρέκλα

Κωδ. 3-50-597-0070 €118.00

3-50-644-0019

Καρέκλα Μπάρ

Κωδ. 3-50-644-0019 €130.00

3-50-553-0014

Πολυθρόνα

Κωδ. 3-50-553-0014 €190.00

3-50-644-0026

Καρέκλα Μπάρ

Κωδ. 3-50-644-0026 €122.00

3-50-597-0035

Καρέκλα Μπιστρό

Κωδ. 3-50-597-0035 €112.00

3-50-597-0013

Καρέκλα Μπιστρό

Κωδ. 3-50-597-0013 €114.00

3-50-597-0000

Καρέκλα Μπιστρό

Κωδ. 3-50-597-0000 €118.00

3-50-235-0027

Καρέκλα Μεταλλική

Κωδ. 3-50-235-0027 €80.00

3-50-836-0010

Καρέκλα Τραπεζαρίας

Κωδ. 3-50-836-0010 €128.00

3-50-836-0011

Σκαμπό Μπαρ Περιστρεφόμενο

Κωδ. 3-50-836-0011 €144.00

3-50-552-0004

Καρέκλα

Κωδ. 3-50-552-0004 €270.00

Καρέκλα

3-50-224-0008

Βελούδινη Καρέκλα

Κωδ. 3-50-224-0008 €190.00

Βελούδινη Καρέκλα

3-50-644-0021

Καρέκλα Μπάρ

Κωδ. 3-50-644-0021 €130.00

Καρέκλα Μπάρ

3-50-644-0022

Καρέκλα Μπάρ

Κωδ. 3-50-644-0022 €130.00

Καρέκλα Μπάρ

3-50-563-0021

Καρέκλα Ραττάν

Κωδ. 3-50-563-0021 €170.00

Καρέκλα Ραττάν

3-50-644-0023

Καρέκλα Μπάρ

Κωδ. 3-50-644-0023 €130.00

Καρέκλα Μπάρ

3-50-644-0024

Καρέκλα Μπάρ

Κωδ. 3-50-644-0024 €130.00

Καρέκλα Μπάρ

3-50-563-0017

Καρέκλα Ραττάν

Κωδ. 3-50-563-0017 €198.00

Καρέκλα Ραττάν

3-50-644-0025

Καρέκλα Μπάρ

Κωδ. 3-50-644-0025 €122.00

Καρέκλα Μπάρ

3-50-492-0001

Καρέκλα

Κωδ. 3-50-492-0001 €170.00

Καρέκλα

3-50-651-0010

Καρέκλα

Κωδ. 3-50-651-0010 €43.80

Καρέκλα

3-50-585-0016

Πολυθρονάκι

Κωδ. 3-50-585-0016 €210.00

Πολυθρονάκι

3-50-585-0017

Πολυθρονάκι

Κωδ. 3-50-585-0017 €210.00

Πολυθρονάκι

3-50-941-0002

Καρέκλα

Κωδ. 3-50-941-0002 €280.00

Καρέκλα

3-50-597-0063

Ξύλινη Καρέκλα Τροχήλατη

Κωδ. 3-50-597-0063 €198.00

Ξύλινη Καρέκλα Τροχήλατη

3-50-941-0003

Καρέκλα

Κωδ. 3-50-941-0003 €280.00

Καρέκλα

3-50-597-0067

Καρέκλα

Κωδ. 3-50-597-0067 €120.00

Καρέκλα

3-50-597-0068

Καρέκλα

Κωδ. 3-50-597-0068 €120.00

Καρέκλα

6-50-592-0007

Καρέκλα Γραφείου

Κωδ. 6-50-592-0007 €41.80

Καρέκλα Γραφείου

3-50-597-0069

Καρέκλα

Κωδ. 3-50-597-0069 €118.00

Καρέκλα

6-50-592-0005

Καρέκλα Γραφείου

Κωδ. 6-50-592-0005 €41.80

Καρέκλα Γραφείου

3-50-597-0070

Καρέκλα

Κωδ. 3-50-597-0070 €118.00

Καρέκλα

3-50-644-0019

Καρέκλα Μπάρ

Κωδ. 3-50-644-0019 €130.00

Καρέκλα Μπάρ

3-50-553-0014

Πολυθρόνα

Κωδ. 3-50-553-0014 €190.00

Πολυθρόνα

3-50-644-0026

Καρέκλα Μπάρ

Κωδ. 3-50-644-0026 €122.00

Καρέκλα Μπάρ

3-50-597-0035

Καρέκλα Μπιστρό

Κωδ. 3-50-597-0035 €112.00

Καρέκλα Μπιστρό

3-50-597-0013

Καρέκλα Μπιστρό

Κωδ. 3-50-597-0013 €114.00

Καρέκλα Μπιστρό

3-50-597-0000

Καρέκλα Μπιστρό

Κωδ. 3-50-597-0000 €118.00

Καρέκλα Μπιστρό

3-50-235-0027

Καρέκλα Μεταλλική

Κωδ. 3-50-235-0027 €80.00

Καρέκλα Μεταλλική

3-50-836-0010

Καρέκλα Τραπεζαρίας

Κωδ. 3-50-836-0010 €128.00

Καρέκλα Τραπεζαρίας

3-50-836-0011

Σκαμπό Μπαρ Περιστρεφόμενο

Κωδ. 3-50-836-0011 €144.00

Σκαμπό Μπαρ Περιστρεφόμενο